Steinmetz Zorg en Onderwijs

Wat is de filosofie van Steinmetz Zorg en Onderwijs?

 

Steinmetz biedt zorg en onderwijs aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke of meervoudige handicap of met hersenletsel na een ongeval of ziekte.

Centraal uitgangspunt is dat de cliënt recht heeft op vraaggerichte zorg, goede informatie en een organisatie waarvan de vorm wordt bepaald door de inhoud.

 
Zorg zaterdag, 01 januari 2000