Middin

Middin en SRK tekenen samenwerkingscontract

 

Middin en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) hebben op donderdag 31 juli een samenwerkingscontract getekend. Met de samenwerking gaan Middin en SRK zorg en welzijn combineren. Zo worden kinderen die extra begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld vanwege een beperking, geplaatst op een reguliere buitenschoolse opvang (BSO) van SRK.

Medewerkers van Middin ondersteunen de pedagogisch medewerkers van SRK, zodat medewerkers van SRK leren hoe om te gaan met kinderen uit een kwetsbare doelgroep en kunnen terugvallen op de expertise van de Middin-medewerkers.

 
Zorg vrijdag, 01 augustus 2014