Middin

Gemeente Rotterdam kent subsidie toe aan project Buurtwijzer van Middin

 

Uit meer dan 110 inzendingen, werd op 13 oktober het initiatief 'Buurtwijzer' van Middin met samenwerkingspartners, gehonoreerd voor een subsidie. Dat gebeurde tijdens een startbijeenkomst voor de initiatiefnemers van het fonds verbetering sociale infrastructuur in Rotterdam.

Totaal werden er 27 initiatieven positief beoordeeld op de aspecten: innovatief en daadwerkelijk een bijdrage leverend aan de verbetering van de sociale infrastructuur in de wijken van Rotterdam. Doel is dat Rotterdammers elkaar helpen.

Buurtwijzer
Middin werkt in dit initiatief samen met Humanitas, Wilskracht Werkt en Calibris. De Buurtwijzer is een ruimte, gevestigd in het Jan van der Ploeghuis, een wijk- en dienstencentrum van Humanitas in de wijk 'Het oude Noorden'. Het is een plek, waar Middin buurtbewoners en met name kwetsbare ouderen vertrouwd maakt met allerlei technische en of digitale ondersteuningsvormen. De materialen (Domotica) worden geleverd door verzekeringsmaatschappij Reaal. In dit initiatief werkt Middin samen met vrijwilligersorganisaties en stagiaires van het Albeda-college. Het project is gekoppeld aan het wijkleerbedrijf in Rotterdam.

Eten is weten
Naast het project Buurtwijzer participeert Middin ook in het initiatief 'Eten is weten' van samenwerkingspartner stichting MOB (maatschappelijk ondersteuningsbureau). Het project richt zich op hoogopgeleide vrijwilligers van allochtone afkomst. Vrijwilligers koken voor en eten met ouderen uit de wijk en met cliënten van Middin die zelfstandig wonen.

 
Organisatie maandag, 13 oktober 2014