Middin

Middin sluit acht woonlocaties in 2014

 

De overheid bezuinigt op de zorg en neemt ingrijpende maatregelen. Daardoor staat Middin voor de opdracht om de zorg anders te organiseren. Middin is een financieel gezonde en goede organisatie en wil dat ook blijven. Als gevolg van de overheidsmaatregelen heeft Middin het besluit genomen om in de loop van 2014 acht woonlocaties te sluiten. Dit betekent dat cliënten van deze woonlocaties zullen gaan verhuizen binnen Middin. Een moeilijk besluit dat impact heeft op cliënten en medewerkers.

Middin heeft voldoende mogelijkheden om de ruim 100 cliënten die wonen op de acht woonlocaties een goed alternatief te bieden. We gaan daarover met elke cliënt in gesprek zodat we kunnen kijken welke woonlocatie het beste aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt. Voor de vaste medewerkers van de betreffende woonlocaties geldt dat zij binnen Middin kunnen blijven werken.

Middin betreurt het dat zij dit besluit moet nemen maar wil goede zorg blijven leveren zonder dat er financiële tekorten ontstaan. De maatregelen die de overheid neemt, hebben verstrekkende gevolgen voor zorgorganisaties zoals Middin. Zo wordt tussen 2014 en 2016 het AWBZ-tarief verlaagd met 6,25%. Daarnaast zullen er in de toekomst steeds minder cliënten bij Middin komen wonen. Nieuwe cliënten met een lage ZZP (1, 2, deels 3 en deels 4) mogen niet meer wonen in een zorginstelling zoals Middin. De afnemende instroom cliënten, zorgt ervoor dat op woonlocaties lege plekken ontstaan.

Tot slot gaat een deel van ons werk - de ondersteuning van mensen aan huis - naar de gemeenten. Elke gemeente bepaalt zelf welke zorgaanbieders de zorg aan hun burgers mogen leveren. Middin heeft bij de keuze van de acht woonlocaties gekeken naar criteria als: kunnen we op deze locatie zorg blijven bieden als er geen nieuwe cliënten instromen met ZZP's 1, 2 en 3, voldoet de locatie aan de zorgbehoefte van toekomstige cliënten, is de woonlocatie nu en in de toekomst kostendekkend en loopt het huurcontract op korte termijn af. Bij Middin zetten zich dagelijks 2.950 medewerkers in voor de zorg aan ruim 4.000 cliënten. Middin heeft in totaal 193 locaties.

 
Zorg woensdag, 01 januari 2014