Middin

Maatregelen nodig rond vervoer

 

De overheid heeft besloten te bezuinigen op de vervoerskosten. Middin krijgt daarom per 1 januari 2013 minder geld voor het vervoeren van cliënten. Het gaat om het vervoer van en naar dagbesteding op activiteitencentra, kinderdagcentra, vakantieopvang, logeren en de naschoolse opvang.

Middin moet maatregelen nemen om minder kosten te maken voor het vervoer. Middin heeft de Centrale Cliëntenraad hierover om advies gevraagd. De Centrale Cliëntenraad heeft actief meegedacht over de maatregelen en de aanpak.  

Met alle cliënten en vertegenwoordigers die dit raakt vinden de komende periode gesprekken plaats om tot afspraken te komen. Het streven is dat de nieuwe afspraken uiterlijk 2 april 2013 ingaan. Voor vragen kunnen cliënten en hun verwanten terecht bij de eigen locatie.  

De maatregelen die met cliënten en vertegenwoordigers besproken zullen worden richten zich onder andere op:
- De afstand tussen woonlocatie en werkadres of activiteitencentrum
- De openingstijden, zodat ritten aan elkaar gekoppeld kunnen worden
- Het aantal locaties die cliënten bezoeken
- De dagen waarop cliënten een locatie bezoeken
- De inzet van medewerkers en/of vrijwilligers
- De sluiting van locaties in vakantieperiodes
- Alternatieve ideeën die cliënten of vertegenwoordigers aandragen

Doel is om de mogelijkheden te verkennen en te komen tot oplossingen behorende bij een passende dagbesteding.

 
Zorg dinsdag, 01 januari 2013