Middin

Middin tekent netwerkovereenkomst dementie

 

Diverse betrokken partijen in de zorg, welzijn, dienstverlening en patiënten belangenorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de dementiezorg in Prins Alexander (Rotterdam) te verbeteren. Op woensdag 30 januari jl. is het Netwerk Dementie Rotterdam Prins Alexander officieel gestart.

Middin, samen met 16 andere zorgpartijen, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen de organisaties vast samen te willen werken om de dementiezorg in de regio te verbeteren. De afstemming van de zorg en ondersteuning op de behoeften van cliënten met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers staat centraal. Met het netwerk wil de deelgemeente Prins Alexander straks een samenhangend, duidelijk zorgtraject bieden. Het doel is dat cliënten en hun mantelzorgers, maar ook zorg- en hulpverleners, eenvoudiger hun weg kunnen vinden.  

Dementie komt veel voor, ook in de regio Rotterdam. Er zijn op dit moment meer dan 9.100 Rotterdammers met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren toe tot naar schatting 12.955 in 2040. In deelgemeente Prins Alexander wonen relatief veel ouderen. Een behoorlijk percentage hiervan heeft op enigerlei wijze persoonlijk of in de directe omgeving te maken met de gevolgen van dementie. Deze gevolgen zijn ingrijpend.  

 

 
Zorg woensdag, 30 januari 2013