Schroeder van der Kolk

Start Thuiszittersproject - Schroeder van der Kolk

 

Stichting SPC Sandhaghe en Stichting Dagvoorzieningen Dr. Schroeder van der Kolk starten samen het Thuiszittersproject. Het betreft een samenwerkingsverband gesitueerd in De Valck en in de Houtrustkerk in Den Haag. Dit project biedt opvang aan twee groepen mensen met een verstandelijke handicap, namelijk jongeren die (nog) geen geen vaste dagbesteding hebben en ouderen die geen gebruik meer kunnen of willen maken van een activititeitencentrum.

 
Zorg dinsdag, 25 juni 2013
Voorzijde uitnodiging thuiszittersproject Voorzijde uitnodiging thuiszittersproject