Stichting Steinmetz

Registratiecommissie controleert naleving privacyreglement

 

In oktober 1993 ontvangt de Stichting Steinmetz een schrijven van de registratiecommissie. De registratiecommissie gaf daarin aan dat ze de komende maanden onaangekondigde bezoeken af zouden gaan leggen bij de locaties van de Stichting Steinmetz om zodoende een objectief en natuurgetrouw beeld te vormen van de wijze waarop binnen de Stichting Steinmetz met de persoonsregistratie wordt omgegaan.

 

 
Zorg dinsdag, 25 juni 2013