De Compaan

Nieuwe topstructuur

 

De Compaan voert eeneen afgeslankte top in die effectiever en efficiënter kan werken. Eenheid is hierbij een voorwaarde.

 

 
Zorg zondag, 15 mei 2005