De Compaan

Aansluiting bij de Open Ankh

 

Op 28 februari sloot de Compaan zich aan bij het werkverband van de Open Ankh. Een werkverband van 11 instellingen in den lande. De Open Ankh ondersteunt de instellingen op strategisch inhoudelijk en financieel gebied vanuit het devies: Zorg voor anderen zoals je voor jezelf zou wensen.

 
Zorg maandag, 28 februari 2005