Steinmetz Zorg en Onderwijs

Het Haags Tyltylcentrum en Steinmetz Accomodaties fuseren

 

Per 1 januari 2000 hebben het Haags Tyltylcentrum en Steinmetz Accomodaties hun krachten gebundeld en zijn gefuseerd tot de stichting Steinmetz, zorg en onderwijs.

Het afgelopen jaar heeft geheel in het teken gestaan van de voorbereidingen. Nadat een stuurgroep en een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigingen van beide stichtingen veel voorbereidend werk hadden verricht en de goedkeuringen van beide stichtingen waren gegeven, hebben beide Raden van Toezicht het besluit hiertoe bekrachtigd.

De nieuwe stichting Steinmetz, zorg en onderwijs staat voor een optimale service aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke of meervoudige functiebeperking of met een niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval of ziekte. Centraal uitgangspunt is dat de cliënt recht heeft op vraaggestuurde ondersteuning bij zorg en onderwijs, goede informatie en een organisatie waarvan de vorm wordt bepaald door de inhoud. Steinmetz heeft locaties in Den Haag, Rotterdam, Delft, 's-Gravenzande en Zoetermeer.

Het bestuur vand e nieuwe stichting is in handen van de heer Hans Waardenburg als algemeen directeur. De voormalig coördinerend directeur van het Haags Tyltylcentrum, mevrouw J.M. Catelein-Gijtenbeek heeft per 1 januari jl. een functie elders aanvaard. De nieuwe organisatie kent vier sectoren die onder leiding staan van een sectormanager die werken vanuit het Centraal Bureau in Babylon in Den Haag. Op dit bureau zijn alle centrale diensten van Steinmetz, zorg en onderwijs, gehuisvest.

 
Historie zaterdag, 01 januari 2000