Middin

Nieuwe woonlocatie Lage Nieuwstraat

 

Voor 21 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) is in Den Haag de Middin-locatie Lage Nieuwstraat op 1 juli geopend. De woonvoorziening vervangt twee locaties die gesloten werden, te weten ION aan de Duinweg en Locatie Assendelftstraat.

De Lage Nieuwstraat biedt gedeeltelijk crisisopvang, te weten zeven plekken. Jongeren die op een andere plek niet de juiste ondersteuning kunnen krijgen, kunnen hier gedurende een periode van maximaal zes weken opgevangen worden. In het andere deel wonen jongeren die zich voorbereiden om zelfstandig te kunnen wonen; in een eigen woning dan wel een volwassenenlocatie van Middin. Het pand aan de Lage Nieuwstraat is groot en heeft ruime slaapkamers. Daarnaast zijn er drie gemeenschappelijke woonkamers, keukens en een trefpunt. Hierdoor biedt Lage Nieuwstraat meer mogelijkheden om een breder scala aan zorg te bieden.

Samenwerking voor een veilig Den Haag
Middin werkt in Den Haag intensief samen met het Veiligheidshuis, een lokaal samenwerkingsverband tussen ketenpartners op het gebied van justitie, zorg en openbare orde en veiligheid. Doel is om door intensieve samenwerking in de keten de veiligheid in de stad Den Haag te vergroten.
Het veiligheidshuis bespreekt casussen van jongeren die overlast veroorzaken. Deze jongeren krijgen ambulante ondersteuning vanuit het specialistische team van Middin. Deze jongeren kunnen zo nodig gebruik maken van het trefpunt op de Lage Nieuwstraat. Doel is om zorg te dragen dat de jongeren weer normaal kunnen functioneren in de maatschappij.

 
Historie dinsdag, 01 juli 2014