Paus Johannes XXIII

Bestuursleden Paus-Westland-Rijnmond 1990-1996

 

In de periode 1990-1996 bestond het bestuur van de Paus-Westland-Rijnmond uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. M. van Beurden, vice-voorzitter, 1990-1996 
  • H.J.M. Bosman †, secretaris, 1990-1996   
  • A. Bogaards, penningmeester, 1990-1996   
  • Mevrouw O. Brockmeijer-van Vloten, lid, 1995-1996 
  • J. van Heiningen, lid, 1990-1996  
  • T.J. de Mol, lid, 1990-1996    
  • Mr. J. Schoonaard, voorzitter, 1990-1996  
  • N.C.P. van Steekelenburg, lid, 1990-1996 

Op 17 december 1996 is statutair gekozen voor een meer toezichthoudende bestuursvorm. De leden van het bestuur zijn afgetreden, een aantal van hen heeft zitting genomen in de raad van toezicht.

 
Historie maandag, 01 januari 1990