Paus Johannes XXIII

Het jaar 2005

 

Op 28 december 2005 (de katholieke feestdag van Onnozele Kinderen) bestaat stichting Paus Johannes XXIII 40 jaar. De stichting telt op dat moment ruim 800 cliënten en zo’n 420 medewerkers. In november en december is dit jubileum met alle cliënten en medewerkers gevierd volgens het vertrouwde adagium van de stichting: 'Gewoon, zoals het jou past'.

Tientallen jaren van discussie zijn eraan vooraf gegaan, maar het kabinet-Balkenende II hakt de knoop door. Vanaf 2006 zal in Nederland een nieuw stelsel voor ziektekostenverzekering gelden. Het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt dan.

Ook de financiering van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap zal veranderen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vergoedt vanaf 2006 de vormen van hulp die tot en met 2005 uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden betaald, zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en bepaalde vormen van begeleiding.

Daarnaast zal de WMO de huidige Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet gaan vervangen. De nieuwe WMO zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zij gaan een deel van het budget krijgen dat tot en met 2005 nog voor de AWBZ bestemd is.

 
Historie zaterdag, 01 januari 2005