Paus Johannes XXIII

Het jaar 2004

 

De acht rayons - twee nieuwe bevinden zich nog in de oprichtingsfase - ontpoppen zich tot ondernemingen in de zorg. Zij ontwikkelen nieuwe vormen van zorg en van samenwerking. Zo werkt in rayon Oostland ‘de Paus’ intensief en structureel samen met twee andere zorgaanbieders: de stichtingen Steinmetz zorg en onderwijs en Woonbegeleiding DWO. Gedrieën realiseren zij onder meer projecten voor dagbesteding. Ook in de andere rayons ontstaan steeds meer samenwerkingsvormen die een beduidende meerwaarde opleveren voor de cliënten, zoals verpleeghuiszorg voor ouderen, dagbesteding of assistentie op een ZMLK-school.

Samen met enkele andere instellingen werkt de stichting mee aan het opzetten van een gezinsvervangend tehuis voor een kleine dertig dubbelgehandicapte kinderen en een dagverblijf voor vijftien à twintig verstandelijk gehandicapte kinderen in Nieuw Nickerie, Suriname.

 
Historie donderdag, 01 januari 2004