Paus Johannes XXIII

Het jaar 2002

 

Op 20 april 2002 belegt de stichting het tweede congres voor alle cliënten onder de titel Kwaliteit. De cliënten geven er antwoord op de vraag: ‘Wat is naar jouw mening kwaliteit van ondersteuning?’. De antwoorden zullen leiden tot speerpunten in het kwaliteitsbeleid van de stichting.

In dezelfde maand komt het nul-nummer van LeesPause uit, de eerste officiële editie komt in juni uit. Het betreft een kwartaalmagazine dat thuisbezorgd wordt bij alle medewerkers van de stichting. Na de eerste jaargang met 3 uitgaven, volgen er nog 7 complete jaargangen. In totaliteit verschijnen er 28 reguliere edities en enkele extra themanummers.

 
Historie dinsdag, 01 januari 2002