Paus Johannes XXIII

Het jaar 2001

 

Na jaren van onderhandelen en voorbereiden is het in juni 2001 eindelijk zo ver. Vier jonge meervoudige gehandicapte vrouwen betrekken hun gezamenlijke woning in Monster. Zij hebben bij alles hulp nodig en krijgen die van begeleiders van Paus Johannes XXIII.

De eerste jonge mensen met een lichte verstandelijk handicap (LVG) treden toe tot de cliëntenkring van de stichting. De kern van de ondersteuning is dat deze jongeren, die meestal kampen met tal van andere problemen, leren omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden.

Stichting Paus Johannes XXIII start met thuisondersteuning. Dit is de vakterm voor de assistentie die medewerkers bieden in gezinnen waarin een of meer gezinsleden - ouders en/of kinderen - een verstandelijke handicap hebben. Deze nieuwe zorgvorm groeit de komende jaren als kool.

Zowel voor de ondersteuning van cliënten uit de doelgroep LVG als voor de thuisondersteuning wordt een bijpassende methodiek en cursus ontwikkeld: competentiegericht werken. De cursus wordt in 2005 omgevormd tot de Basistraining Competentie gericht werken.

 
Historie maandag, 01 januari 2001