Paus Johannes XXIII

Het jaar 2000

 

De stichting streeft naar uitbreiding van doelgroepen en werkwijzen. Dat is mogelijk door veranderingen in de wetgeving. Voortaan ondersteunt zij niet meer uitsluitend 18-plussers, maar ook kinderen en jongeren. Ook geeft ze niet meer uitsluitend ondersteuning bij het wonen, maar bij alle aspecten van het leven. Dit is inclusief de besteding van de dag. En dat alles op basis van een stichtingsbreed ontwikkelde zorgplansystematiek. Vanaf dit jaar is er een trainingsgroep van medewerkers die expertise vergaart op het gebied van geven van cursussen en trainingen.

Stichting Autisme Rotterdam-Rijnmond zoekt een oplossing voor een aantal normaal begaafde autisten die op verkeerde plekken wonen, zoals bij beschermd wonen (geestelijke gezondheidszorg). Hun zorgvraag zou beter te beantwoorden zijn binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten. ‘De Paus’ creëert in een van de nevenvestigingen in Schiedam een aparte eenheid voor deze mensen. Zij worden ondersteund door begeleiders die hiervoor zijn bijgeschoold, ook waar het gaat om hun houding jegens deze cliënten. Voor 2005 is deze vorm van ondersteuning in het totale zorgaanbod van Paus Johannes XXIII geïntegreerd. 

 
Historie zaterdag, 01 januari 2000