Paus Johannes XXIII

Het jaar 1991

 

In 1991 werd DAT Westland opgericht. Het is een samenwerkingsproject met stichting Philadelphia. DAT staat voor Dagactiviteiten Thuisverblijvenden en richt zich op cliënten die overdag niets om handen hebben. Zij kunnen niet (meer) aan de hoge productie-eisen van de sociale werkvoorziening voldoen. DAT zet zich in om deze cliënten te laten deelnemen aan dagactiviteiten die in de maatschappij voorhanden zijn en creëert ook nieuwe activiteiten. In 1995 wordt DAT voor de zorgregio Groot-Rotterdam opgericht. In 2004 wordt de organisatie van dagactiviteiten een reguliere taak van de rayons.

 
Historie dinsdag, 01 januari 1991