Het Sociaal Paedagogisch Centrum (SPC)

Sociaal Paedogogisch Centrum 1955-1980

 

Op 27 juni 1955 werd het Sociaal Paedagogisch Centrum (SPC) opgericht. Het Kinderdagverblijf Bridha startte in mei 1956, het mannentehuis de Hooge Klift in 1958 en het 'Paedagogium' Die Saenhaghe in mei 1959. Op 1 november 1960 werd overgegaan tot de aankoop van ''s Koonings Jaght'. Dit landelijk internaat is bestemd voor de verpleging van - veelal ook lichamelijk - ernstig gehandicapten voor wie tot dusverre elders in den lande geen speciale verzorging mogelijk was. In juni 1961 werd ''s Koonings Jaght' in gebruik genomen.

Op 11 juni 1962 overleed plotseling de oprichter, voorzitter en algemeen directeur G.H. van Dijk. In deze jaren bestaat het Sociaal Paedagogisch Centrum (SPC) uit de volgende onderdelen:

- Kleuterdagverblijf (25 cliënten in 1963) en verzorgingsklas (20 kinderen in 1963) Bridha
- Paedagogium Die Saenhaghe (in 1963 19 vrouwelijke cliënten)
- Mannenhuis De Hooge Klift (in 1963 50 mannelijke cliënten)
- 's Koonings Jaght (in 1963 50 cliënten)
- Research en Observatiekliniek Oranjeplein, voorheen Zuigelingenkliniek (in 1963 25 kinderen)
- Commissie avondverzorging
- Commissie zomerkampen


In 1971 verhuist de R&O-kliniek van het Oranjeplein naar de Hogeweg 18: Sandhaghe. De capaciteit is inmiddels uitgebreid tot 41 kinderen. In 1979 bestaat het Sociaal Paedagogisch Centrum uit de volgende onderdelen.

- Internaat De Heygraeff (192 plaatsen)
- Internaat 's Koonings Jaght (423 plaatsen)
- Kinderdagverblijf Bridha (32 plaatsen)
- Kinderdagverblijf Vuurbaak (32 plaatsen)
- Kinderdagverblijf de Joppe (40 plaatsen)
- Die Saenhaghe (GVT, 26 plaatsen)
- De Hooge Klift (GVT, 20 plaatsen)
- G.H. van Dijkhuis ((GVT, 20 plaatsen)
- Daniëlsduin (GVT, 17 plaatsen)
- Statenborgh (GVT, 20 plaatsen)
- Rustenborgh (GVT, 20 plaatsen)
- De Valck (GVT, 20 plaatsen)
- De Joon (GVT, 20 plaatsen)
- De Hoogt (GVT, 25 plaatsen)
- De Loef (GVT, 25 plaatsen)
- Maaswijkstraat (GVT, 20 plaatsen)
- Seinpostduin (GVT, 40 plaatsen)
- Zoutmanstraat (GVT, 25 plaatsen)
- Koningin Emmakade (GVT, 24 plaatsen)
- Observatie- en Behandelcentrum Sandhaghe (64 plaatsen)


Doel van de stichting Sociaal Paedagogisch Centrum (SPC): 'De stichting heeft ten doel de belangen te bevorderen van personen met geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke afwijkingen, waarvan de behandeling in hoofdzaak orthopaedagogisch of sociaal-paedagogisch is of die zodanig moet worden gericht. Teneinde e.e.a. te bereiken heeft de stichting centra gevormd voor:
- Observatie
- Verzorging
- Opvoeding
- Ontwikkeling
- Tewerkstelling
- Ontspanning
- Uitoefening van voogdij

 

 
Historie dinsdag, 10 september 2013