Steinmetz | de Compaan 2.0

Nieuwe locatie dagactiviteiten ouderen

 

In navolging van de Hildebrandstraat, de Soendastraat en het Drentheplantsoen, heeft de dienst Dagactiviteiten Ouderen (DAO) op 3 januari een nieuwe locatie geopend in Den Haag: 't Punt in Mariahoeve. ’T Punt richt zich, net als eerdergenoemde locaties, op een zinvolle en gezellige dagbesteding voor de ouderwordende cliënt. Ouderen waarvoor het arbeidsproces geëindigd is, maar die graag aan activiteiten deelnemen, zoals bijvoorbeeld: wandelen, creatieve activiteiten, koken en bewegingsactiviteiten.

 
Historie vrijdag, 06 januari 2012