Steinmetz | de Compaan 2.0

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Steinmetz | de Compaan en SGK

 

Op dinsdag 30 augustus 2011 ondertekenden Hans Waardenburg, namens Steinmetz | de Compaan, en Bas van Nooten, namens de SGK (Stichting Sportbelang Gehandicapten), een samenwerkingsovereenkomst om cliënten van Steinmetz | de Compaan in Den Haag te ondersteunen bij sportactiviteiten.

Hiermee is de al bestaande samenwerking tussen de twee organisaties formeel bekrachtigd. Het meer bewegen van veel cliënten is hierdoor voor een langere periode gewaarborgd.

Docenten van de SGK verzorgen sport- en beweegactiviteiten op een aantal Haagse steunpunten en AC’s. De overeenkomst loopt van 2011 t/m 2014, maar beide bestuurders hebben de intentie uitgesproken de samenwerking ook na deze periode te willen voortzetten. Steinmetz | de Compaan is dus volop in beweging en blijft voorlopig in beweging. In de toekomst wil Steinmetz | de Compaan deze initiatieven uitbreiden naar de regio Rijnmond en op zoek gaan naar samenwerking met een organisatie uit deze regio.

 
Historie dinsdag, 30 augustus 2011