Paus Johannes XXIII

Het jaar 1965

 

Op 28 december 1965 wordt stichting Paus Johannes XXIII te Rotterdam opgericht. Initiatiefnemer is het bestuur van de rooms-katholieke stichting Sociaal-pedagogische zorg St. Jozef-Zorg, dat hiervoor de ‘commissie institutionele voorzieningen’ instelt. Het doel is ‘duurzame huisvesting en algehele verzorging en begeleiding van geestelijk gehandicapten, waarvan huisvesting, verzorging en begeleiding in de familiekring niet (langer) mogelijk is, een en ander ten einde de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de gehandicapte te bevorderen en te behouden, en de gehandicapte te betrekken bij het dagelijks leven in stad en dorp’.

Het werkgebied van de stichting omvat het gebied van het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond en de gemeenten Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Totaal bijna 666 vierkante kilometer en ruim één miljoen inwoners.

Het eerste bestuur van ‘de Paus’ bestaat uit zenuwarts Theo van der Werf (voorzitter), pater Herman Bosman (secretaris), accountant Simon Schaap (penningmeester), en kandidaat-notaris F.C.A. van Esch (lid). Deze laatste legt in 1967 zijn bestuursfunctie neer. Zijn plaats wordt ingenomen door bouwkundig ir. J. de Groof.  

 
Historie dinsdag, 28 december 1965