Paus Johannes XXIII

Bestuursleden Paus 1965-1990

 

Het bestuur van stichting Paus Johannes XXIII bestond van 1965 tot 1990 uit de volgende leden:  

  • Mr. M.J.M. Boelen, penningmeester, 1975-1987
  • A. Bogaards, penningmeester, 1986-1990
  • H. J. M. Bosman †, secretaris, 1965-1990
  • Mr. F. C. A. van Esch †, lid, 1965-1967
  • Ir. J.M. de Groof, lid, 1967-1971
  • Mr. T. J. de Mol, lid, 1971-1990
  • Drs. S. Schaap, penningmeester, 1965-1972
  • Mr. J. Schoonaard, voorzitter, 1978-1990
  • Dr. Th. van der Werf †, voorzitter, 1965-1978 (van 1978 tot 1982 directeur)

 

 

 
Historie vrijdag, 01 januari 1965