Middin

Middin kiest voor regio-indeling

 

Vanaf 2015 wordt de organisatie van Middin ingericht volgens een 'regiomodel'. Concreet betekent dit dat het werkgebied van Middin in vijf regio's verdeeld wordt. In iedere regio werken Middin's verschillende disciplines samen om een integraal ondersteuningsaanbod te bieden aan mensen met een beperking.

De regio's kunnen zo nog beter beschikken over de brede specialistische kennis en ervaring die Middin in huis heeft. Bovendien verwachten we hierdoor nog beter in te kunnen spelen op de regionale en lokale ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers.

Iedere regio wordt aangestuurd door één regiodirecteur. De laag van directie en de laag divisiemanagers schuiven in elkaar. Van twee managementlagen van 14 personen gaat Middin dan naar één directie met daarin vijf regiodirecteuren en één directeur van het servicebedrijf.

 
Organisatie maandag, 13 oktober 2014